Word “Vriend van Het Haags Matrozenkoor”

Heeft u genoten van de muziek van het Haags Matrozenkoor? Wilt u een jeugdkoor steunen dat op hoog niveau zingt? En een verrijking vormt van de Haagse en Nederlandse kunst en cultuur?
Om op topniveau te kunnen blijven presteren, zijn financiële middelen nodig. Wij vinden het geweldig als u als ‘vriend van’ het koor zou willen sponsoren. Uw keuze voor het soort vriend dat u wilt worden, kunt u hieronder aan ons kenbaar maken.* Indien u eerst meer informatie wenst, kunt u dat ons ook laten weten.

De soorten ‘vrienden van’
Hieronder vindt u beschreven wat u kunt verwachten als ‘gewone vriend’, ‘bijzondere vriend’ en ‘boezemvriend’ van het Haags Matrozenkoor. Welke vriend u ook wordt, we vinden het fantastisch dat u het Haags Matrozenkoor een warm hart toedraagt en als vriend wilt steunen.

Gewone vriend Bijzondere vriend Boezemvriend
Eén vrijkaartje voor zomerconcert

Korting op toegangskaartjes

 

Twee vrijkaartjes voor zomerconcert

Korting op toegangskaartjes

Toegang en deelname tot openbare repetitie

Twee vrijkaartjes voor zomer- en kerstconcert

of

Twee vrijkaartjes voor sponsordiner

Korting op toegangskaartjes

Toegang en deelname tot openbare repetitie

* U wordt vriend voor de periode van tenminste drie jaar, ingaande op de datum van ondertekening van dit formulier. Na afloop van de periode van drie jaar, wordt uw vriendschap stilzwijgend verlengd met telkens een jaar, tenzij één der vrienden de vriendschap met inachtneming van een termijn van een half jaar tegen het einde van de looptijd schriftelijk opzegt.