Het Haags Matrozenkoor is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat in 2016 uit:

Voorzitter: Jean-Pierre de Vos

Zakelijk leider: Maarten van Tol

Secretaris : Chrystel Brandenburgh

Penningmeester: Roland Busch

Algemeen lid: vacature