Het Haags Matrozenkoor is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat in 2017 uit:

Voorzitter: Anne-Wil Duthler

Penningmeester a.i.: Maarten van Tol

Secretaris : Chrystel Brandenburgh

Algemeen lid: vacature