Het Haags Matrozenkoor is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Mirella Brakkee

Penningmeester: Hans Schuurmans

Secretaris : Maita Latijnhouwers

Algemeen lid: Wil van Nunen