Wilt u meer informatie over het Haags Matrozenkoor?

Op aanvraag verlenen solisten en koor medewerking aan concerten en treedt het zelfstandig op. Belt of mailt u dan met:

Maarten van Tol, zakelijk leiderKL__NAC7078
M: +31 (0)6 13 90 98 05
E: info@matrozenkoor.nl

Het postadres en bezoekadres is:
Haags Matrozenkoor
p/a Kloosterkerk
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag

Bankrekeningen
ABNAMRO Bank, NL55ABNA0618174265
Rabobank, NL90RABO 0168452030

KvK nr: 41150946